Algemene Afgelasting Provincie Antwerpen

Het Provinciaal Comité heeft beslist om voor de periode van woensdag 13 december 2017 tot en met maandag 18 december 2017, over te gaan tot een algemene afgelasting van de volgende wedstrijden
(competitie en vriendschappelijk):
Eerste elftallen heren en vrouwen
Reserven
Jeugd
Vriendschappelijke wedstrijden op kunstgrasterreinen mogen wel gespeeld worden.